Sabina Křížová

 • jednatelka MŠ

 • manažer provozu

 • komunikace s rodiči

  Považuji za zásadní připravit naše děti na budoucnost, která na ně čeká a stále se zvyšující nároky, které na ně budou kladeny. Trojskou labuť jsem vytvořila jako anglickou školku, anglicko-českou školku a jesle s nejvyšší úrovní po mnoha stránkách: Mezi priority patří vysoká úroveň vybavení, tým pedagogů a rodilých mluvčí splňující velmi přísná kritéria přijetí.

  Budova se zahradou sídlící v Praze 8 - Troji v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti. Vyspělé metody výuky anglického jazyka zábavnou fomou a přirozeným způsobem, které zaručují, že se dítě skutečně anglicky naučí.

  Multismyslové vzdělávací činnosti a široká nabídka zájmových kroužků podporující dítě po všech stránkách. Školka a jesle Trojská labuť splňují nejpřísnější hygienická, stavební a protipožární kritéria. Díky úspěšnému projektu Trojské labutě byla otevřena pobočka v Průhonicích - Průhonická labuť. Nyní pracujeme na projektu jedinečného enviromentálního centra v sousedství Botanické a Zoologické zahrady.

  Jan Vodrážka

  • zástupce jednatele MŠ

  • garant vzdělávání v Trojské labuti

  • garant předškolní přípravy

  • komunikace s rodiči

  • pedagogicko - psychologické konzultace

  • přijímání nových dětí

  pro více fotografií klikněte na foto

   Vystudoval Střední pedagogickou školu v Berouně, se specializací na výtvarnou a hudební výchovu.  Byl na stáži v Anglii, kde si prohloubil znalosti anglického jazyka a také sledoval, jak se vyučují děti předškolního věku v cizině. Soustředí se na logopedickou prevenci dětí, kterou potvrdil i seminářem o logopedii.

   S dětmi ve věku 2-6 let začal pracovat v dětské odborné léčebně, kde nasbíral zkušenosti jak s první pomocí, tak se zdravotní prevencí dětí. Později získal obsáhlou praxi v pozici "headteacher" v jedné soukromé mateřské škole a při pobytech v zahraničí s dětmi tohto věku.  Z výtvarných technik Honzu nejvíce zajímá keramika, při které se děti úžasnou a zábavnou formou zdokonalují v jemné motorice. Ovládá hru na flétnu a kytaru.

   Rád propojuje dramatiku a hudební výchovu. Honza je garantem předškolní přípravy díky dlouholetým zkušenostem s ní a již vychoval několik školáků a ze zpětných vazeb ví, že přípravu, kterou s nimi vedl - je úspěšná a děti jsou na přechod do školních lavic připraveni dokonale.

   Neustále je nabitý pozitivní energií, kterou každý den předává všem kolem sebe. Veškerou aktivitu s dětmi obohacuje svou kreativitou a elánem do života. Pro práci s dětmi v MŠ se rozhodl již na střední škole, protože ho nejvíce zaujalo, že děti v tomto věku žijí okamžikem.

   ROMANA

    

   • headteacher

   • vedení kroužku Judo

   • komunikace s rodiči

   • adaptace dětí

   Romana vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku a získala bakalářský titul na Karlově Univerzitě na pedagogické fakultě v oboru sportovní přípravy dětí. 

   V době studia získala certifikáty na cvičitele plavání, lyžování, snowboardingu, první pomoci. Je proškolena na zdravotní TV pro děti. Romana hraje na kytaru, klavír a flétnu. Přes šest let se věnovala výuce juda, které vede i ve školce. 

   Jakub H.

   • vedení kroužku Dramaťáček

   • spolupráce s rodilými mluvčími

   • hlasová výchova

   • vedení předškolního klubu

   pro více fotografií klikněte na foto

    Jakub vystudoval střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní výchovu a divadelní fakultu JAMU, obor Divadlo a vzdělávání. Pracoval jako poradce pro integraci dětí cizinců do českého prostředí, řadu let působil na soukromé foniatrické klinice jako hlasový pedagog a terapeut při jejím dětském oddělení. Přednášel pro Ústav jazykové odborné přípravy na pedagogické fakultě UK. V současné době vzdělává pedagogy mateřských škol v rámci programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde vyučuje předměty Pedagogicko-psychologická praktika a Dramatická výchova. Vedl několik divadelních souborů a dodnes je činný jako poradce v několika divadlech. Je otcem čtyřleté dcery. Mezi Jakubovi záliby patří kultura, bojové sporty, běhání a badminton.

    "Práce s dětmi mě neskutečně baví a dlouhodobě mě naplňuje. Každé dítě je úplně jiné, má svůj specifický způsob prožívání světa okolo a odlišné potřeby. To znamená, že s každým dítětem je třeba pracovat individuálně, hledat si k němu cestu a snažit se pochopit ho, abych mu mohl nabídnout přesně to, co potřebuje pro něj adekvátním způsobem. Každé dítě je pro mě nová výzva a to je i důvod, proč mi tahle práce nikdy nezevšední, navíc ta odměna v podobě jeho důvěry je úžasná."  

    Dana O.

    • práce s nejmenšími - jesle

    • ranní cvičení s dětmi

    • tanečky a písničky

    • zaměření na rozvoj jemné motoriky u jeslí

    pro více fotografií klikněte na foto

     Vystudovala gymnázium se zaměřením na jazyky, sociologii a v hlavní řadě psyhologii. Je maminkou dvou dětí. Má dlouholetou praxi s dětmi předškolního věku. Řadu let působila v umělecké a divadelní společnosti, vedla volnočasové aktivity v mateřském centru pro rodiny a převážně pro maminky s dětmi do tří let. Je také velice zkušenou chůvou , animátorkou a volnočasovým pedagogem v DDM.
     Práce s dětmi je pro Danu srdeční záležitost, těší ji pomáhat dětem, poznávat nové věci kolem dokola a hlavně vše nové pochopit. Dana má ráda sport, kulturu a aktivní výlety s rodinou.

     "K dětem přistupuji jednotlivě, naslouchám a respektuji každou osobnost, kterou dále rozvíjím. Jako zkušená maminka mohu usnadit dětem adaptační období v Trojské labuti." říká Dana.

     Karen L.

     • výuka anglického jazyka pomocí multismyslových aktivit

     • netradiční práce s výtvarným materiálem

     • vedení kroužku Science

     • sportovní akce pro děti

     pro více fotografií klikněte na foto

     Karen pochází z Ameriky. Vystudovala tam univerzitu  - obor učitelství. Posledních deset let pracovala s dětmi předškolního věku v Kanadě.

     V červenci 2015 se přestěhovala do Prahy a od srpna 2015 pracuje jako učitelka v mateřské škole Trojská labuť.

     Karen pro svou výuku používá metodu Amco. Děti učí angličtinu pomocí hudby, tance, vizuálních a zábavných aktivit. Kareniny záliby jsou tanec, hudba, procházky u vody, výlety. Miluje psy, ale bohužel si zatím žádného nepořídila.

     JOHN

      

     • Výuka anglického jazyka
     • vedení hudebního kroužku

     • sportovní aktivity

     John vystudoval trestní právo a obecnou pedagogiku na Atlantic Cape university, kterou úspěšně ukončil v roce 2010. Hned při své první návštěve České republiky si zamiloval Prahu a rozhodl se zde žít a pracovat. John je hrdým držitelem mezinárodně uznávaného TEFL (Teaching English as a foreign language) certifikátu, který z něj činí plně kvalifikovaného lektora pro výuku angličtiny u dětí i dospělých. Po několika letech učení se John rozhodl pracovat s dětmi předškolního věku. Výuku
     cizího jazyka u dětí považuje za největší výzvu a zároveň každý pokrok vnímá jako obrovský úspěch. Johnyho záliby jsou hudba, chození po horách, pobyty v přírodě a čas trávený s přáteli.

     MgA. Tereza Černá

     • Vedení kroužku keramika

     • Vedení výtvarného kroužku

     • Zaměření na správný životní styl

     • Rozvíjení kreativity a umění

     Vystudovala střední umělecko průmyslovou školu se zaměřením na počítačovou grafiku a dále pokračovala na Fakultě umění Ostravské Univerzity, kde svůj malířský obor po pěti letech obhájila titulem Magistr umění. V době studia absolvovala stáž na Universitas de Belles Artes v Barceloně. Po níž zakotvila v Praze coby učitel a výtvarný lektor na soukromé umělecké škole ve Vinohradech, kde měla na starosti děti i dospělé všech věkových kategorií. Práce s nejmenšími ji natolik nadchla, že vedla i vlastní výtvarný ateliér ve Slaném a působila jako i soukromý lektor. Má za sebou kolem dvou desítek samostatných výstav, z nichž ta nejvetší přišla hned po studiu v Galerii hlavního města Prahy v domě u Zlatého prstenu, po němž následovalo zastoupení na výstavě Designblock u Staroměstské radnice nebo výstava v Ingredients Concept store u Pařížské ulice. S dětmi však zůstavala v kontaktu nadále a kromě prodeje vlastních obrazů. Několik měsíců strávila jako au-pair ve Francii v Aix en Provence, o dva roky později v Anglii, kde měla na starosti malé dítě s Dawnovým syndromem. U dětí se snaží rozvíjet kreativitu a představivost a ukázat jim nové umělecké techniky a zároveň v nich nepotlačovat jejich individualitu a jedinečnost.

      

     Milena

     • Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím

     • Vedení jogy

     • Vedení hudebního kroužku

      

     Milena vystudovala filologii na Užhorodské národní uviverzitě. Školu úspěšněukončila s červeným diplomem z oboru aplikované lingvistiky, což ji opravňujepůsobit jako kvalifikovaný učitel, překladatel nebo tlumočník. Hned po škole pracovala několik let s dětmi ve věku 9-11 let a zároveň připravovala vysokoškolské studenty ke zvládnutí zkoušek z angličtiny. Nejvíc ji však naplňovala práce s dětmi předškolního a mladšího věku a tak záhy začala působit v anglických mateřských školách a věnovat se výhradně práci s malými dětmi. K výuce angličtiny využívá výhradně moderních výukových postupů jako emoční a zážitkové učení, učení skrze interakci a přímou komunikaci. K jejím zálibám patří yoga, sport, hudba a psychologie.

     Olina

     • Učitelka v jesličkách

     • Angličtina pro nejmenší

     • Zpěv a hudební výchova

     Vystudovala střední zdravotnickou školu, obor všeobecný laborant. Je absolventkou akreditovaného vzdělávacího programu pracovníků v sociálních službách, zahrnujícího obory jako pečovatelství, první pomoc a psychologii. Řadu let pracovala v Itálii jako jako chůva pro děti ve věku 1-3 roky. Mimo jiné působila jako lektorka plavání kojenců, batolat a u předškolních dětí. Věnuje se hře na kytaru a zpěvu. K hudební výuce dětí často používá různých rytmických nástrojů. Je absolventkou kurzu muzikoterapie a tak je hudební výchova v jejím podání u dětí opravdu zážitek. Je maminkou dvou dětí. K jejím zálibám patří plavání, turistika a výtvarné tvoření.

     Novinky a zajímavosti

     Prázdniny

     Prázdniny nám začaly. Školka je otevřená celoročně a proto jsme si tento rok připravili prázdninový program tak trochu jinak. Tyto prázdniny jsme se vydali na cestu kolem světa, poznali jsme mnoho kultur, světadílů, moří, památek, zvyků a tradic.. Děti jsou nadšené a mimo koupání, výletů, moří a babiček si zažíváme i pestré dobrodružství mimo školku. Je to fakt paráda.

     Představení pro rodiče

     Dvakrát ročně pořádáme pro rodiče, zimní a letní závěrečné besídky. Děti měly připraveno velkolepé představení plné písniček, básniček, tanečků a předškoláci zahráli i nádherné divadlo. Dále nás tu čekal zajímavý workshop, kde si děti mohly společně něco vyrobit. A nakonec přišel i náš pan oblíbený kouzelník pan Kravata. Den jsme si spolu všichni krásně užili a zároveň se rozloučili se školním rokem 2019.

     Den dětí

     Na den dětí se vždy těšíme. Ve školce probíhají soutěže, disko, tanečky, hry na přání dětí a i malování na obličej. V tento den je školka plná smíchu, zábavy a radosti. Pro děti máme připravený celodenní program a všichni do jednoho si tento den naplno užíváme.

     Školka v přírodě

     Na školku v přírodě jezdíme několikrát do roka. Jezdíme do krásné vesničky nedaleko Jílové u Prahy. Naše chatička je určena pouze pro účely našich školek a pobytů s dětmi, je obklopena přírodou a lesy. Vydali jsme se za příběhem: Cesta z města. Navštívili jsme řeku Berounku a jako každý rok jsme si opékali špekáčky, hráli na kytaru a zpívali táborákové písně.

     Čarodějnický rej ve školce

     Jako každý rok i k nám přilétají čarodejnice ze všech koutů světa. Proto jsme jim připravili nádherný program, plný soutěží, písniček, dobrého jídla a nechyběly ani grilované špekáčky.

     Velikonoce ve školce

     Velikonoce ve školce jsme strávili s velkou radostí. Seznámili jsme se s tradicemi a zvyky v Česku, ale také jsme se dozvěděli, jak to chodí v jiných zemích. Nechyběla nabarvená či polepená vajíčka, hledání ztraceného košíku od velikonočního zajíčka, pečení beránka či výroba velikonoční dekorace. Holky jsme pohladili pomlázkou a kluky zase potěšili koledou.

     Letiště Kbely

     V Trojské labuti děti navštivily letiště Kbely. Byl to krásný zážitek. Děti viděly nejen venkovní prostory, ale díky skvělému personálu se mohly podívat, jak to vypadá uvnitř letadla. Kde sedí pilot a dozvěděly se, co vše musí umět, aby takové letadlo vzlétlo

     Den svatého Patrika

     Jako každý rok jsme v Trojské i Průhonické labuti slavili den Svatého Patrika. Nechybělo zelené oblečení, zelené jídlo, no zkrátka jsme málem zezelenali všichni a všechno. Zatančili jsme si irský tanec, který k tomuto svátku patří a vyrobili Leprikony a čtyřlístky. Říká se, že je to svátek lumpáren, tak i u nás to tak bylo...

     Den Země

     Každoročně naše školka oslavuje Den Země. Je to pro nás i pro naše děti velmi důležité. Musíme si osvojit, že příroda je naší součástí. Proto se snažíme uklízet v našem okolí, třídíme odpad a učíme se, co vše můžeme pro naši Zemi udělat. V tento den jsme sázeli kytičky a bylinky, uklízeli v okolí školky a užívali si zábavu na čerstvém vzduchu.

     Vzdělávací blok VESMÍR

     Jako každý týden se nám mění vzdělávací aktivity a tématické bloky. které jsou přispůsobeny dětem v mateřské škole. Tento týden jsme se vydali do vesmíru. Pro děti to byla jedna velká zábava. Nejen, že si vyrobily vlastní rakety, ale také se seznámily se sluneční soustavou a naučili se jednotlivé pojmy z vesmíru.

     Jedinečný projekt centra Trojská labuť

     tvoří soukromá anglická školka, česko-anglická školka a jesle pod vedením rodilých mluvčí a certifikovaných pedagogů. Soukromá jazyková školka Průhonická a Trojská labuť je součástí MENSY ČR pro všestranný rozvoj nadání u dětí. Mateřská škola Trojská a Průhonická labuť je akreditovaným zařízením pod MŠMT ČR podle zákona č. 561/2004 Sb.

      

     Dále u Nás najdete:

     JEDINEČNÉ PROSTŘEDÍ – VÝUKA AJ S RODILÝMI MLUVČÍMI – UNIKÁTNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY

     Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.